ความรักคืออะไร

จิตวิทยากับ ความรักคืออะไร เป็นอย่างไรไปหาคำตอบกัน

119 Views จำนวนผู้เยี่ยมชม

ความรักคืออะไร ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม แล้วความรักนั้นจริงๆแล้ว คืออะไรกันแน่ ทำไมบางคนยังเจ็บปวดกับความรัก วันนี้ไอเดียมีคำตอบมาให้คุณค่ะ 

จิตวิทยาความรัก คืออะไร 

ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก (Triangular Theory of Love)

โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (Robert Sternberg) อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาประจำมหาวิทยาลัยเยล ได้อธิบายองค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความรักไว้ 3 ประการ ดังนี้

ความสนิทสนม (Intimacy) เป็นองค์ประกอบด้านอารมณ์ที่ทำให้คนรู้สึกผูกพันกัน เกิดความเข้าใจ เกิดความเอื้ออาทรกัน โดยความรู้สึกนี้จะค่อย ๆ เกิดขึ้นเมื่อมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นเวลานาน ซึ่งองค์ประกอบนี้เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของทุกความสัมพันธ์

ความใคร่หลง (Passion) หรือความเสน่หาเป็นแรงขับภายใน เรียกว่า แรงดึงดูดทางเพศ

ความผูกพัน (Commitment) เป็นการตัดสินใจ หรือเป็นองค์ประกอบในด้านความคิดที่มีการผูกมัด หรือมีการทำสัญญาต่อกันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันในระยะยาว และผันแปรไปตามระยะเวลา โดยแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา

ความรักคืออะไร 

ความรัก คืออารมณ์ที่ซับซ้อนที่ยากที่จะนิยาม มักเกี่ยวข้องกับความรู้สึกถึงความสุข ความผูกพัน ความห่วงใย ความเคารพ และความเข้าใจ ความรักสามารถแสดงออกได้หลายวิธี เช่น การกระทำ คำพูด และสัมผัสทางกาย ความรักสามารถพบได้ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก ครอบครัว เพื่อนฝูง และสัตว์เลี้ยง

ความรักเป็นพลังที่ทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเรา ความรักสามารถทำให้เรามีความสุข อบอุ่นใจ และรู้สึกมีคุณค่า ความรักยังสามารถช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตได้ ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ควรค่าแก่การค้นหาและรักษา

นิยามของความรักคืออะไร

นิยามของความรักจากนักปราชญ์และนักเขียนชื่อดังต่างๆ ดังนี้

“ความรักคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน” – เอเลียต เอลคิน

“ความรักคือความปรารถนาที่จะทำให้อีกฝ่ายมีความสุข” – อริสโตเติล

“ความรักคือความพยายามที่จะเข้าใจและยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่พวกเขาเป็น” – คาร์ล โรเจอร์ส

“ความรักคือการให้และรับอย่างเท่าเทียมกัน” – อีริค เอริกสัน

“ความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” – เนลสัน แมนเดลา

ความรักเป็นอารมณ์ที่ลึกซึ้งและซับซ้อน แต่ละคนมีนิยามของความรักที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งสำคัญคือความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ควรค่าแก่การค้นหาและรักษา

ความรักที่ดีควรเป็นอย่างไร

ความรักที่ดี คือความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ ยอมรับ และเคารพซึ่งกันและกัน คู่รักที่ดีจะสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ พวกเขาจะสนับสนุนและช่วยเหลือกันในทุกสถานการณ์ พวกเขาจะมีความสุขเมื่ออีกฝ่ายมีความสุข และพวกเขาจะเศร้าเมื่ออีกฝ่ายเศร้า พวกเขาจะซื่อสัตย์ต่อกัน และไม่โกหกหรือนอกใจกัน ความรักที่ดีเป็นความรักที่ยั่งยืน คู่รักที่ดีจะรักกันตลอดไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

สัญญาณของความรักที่ดี มีดังนี้

การสื่อสารที่ดี: คู่รักที่ดีจะสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ พวกเขาจะบอกกันถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง พวกเขาจะพร้อมรับฟังกันและกัน และพวกเขาจะพยายามเข้าใจกันและกัน

ความไว้วางใจ: คู่รักที่ดีจะไว้วางใจซึ่งกันและกัน พวกเขาจะเชื่อใจกันและกัน และไม่หึงหวงหรือระแวงกันและกัน

ความเคารพ: คู่รักที่ดีจะเคารพซึ่งกันและกัน พวกเขาจะปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และเข้าใจ

ความเอาใจใส่: คู่รักที่ดีจะเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน พวกเขาจะคอยดูแลกันและกัน ช่วยเหลือกันและกัน และเติมเต็มความต้องการของกันและกัน

ความซื่อสัตย์: คู่รักที่ดีจะซื่อสัตย์ต่อกัน พวกเขาจะบอกความจริงต่อกัน และไม่โกหกหรือนอกใจกัน

ความอดทน: คู่รักที่ดีจะอดทนต่อกัน พวกเขาจะเข้าใจกันและกัน และพร้อมที่จะให้อภัยกันและกัน

ความสุข: คู่รักที่ดีจะมีความสุขเมื่ออยู่ด้วยกัน พวกเขาจะหัวเราะและสนุกด้วยกัน พวกเขาจะสร้างความสุขให้แก่กันและกัน

ความรักที่ดีเป็นความรักที่หายาก แต่มันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะค้นหาและรักษา คู่รักที่ดีจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุดของเรา พวกเขาจะทำให้เรามีความสุข อบอุ่นใจ และรู้สึกมีคุณค่า ความรักที่ดีจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้า

ความรักกับความชอบต่างกันยังไง

ความรักกับชอบเป็นอารมณ์ที่คล้ายกัน แต่มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ ความรักมักถูกอธิบายว่าเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งและรุนแรงกว่าความชอบ ความรักมักเกี่ยวข้องกับความรู้สึกผูกพัน ความห่วงใย และความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งต่ออีกคนหนึ่ง ความรักมักเป็นแรงจูงใจให้ทำสิ่งดีๆ ให้กับอีกคนหนึ่ง และมักทำให้คนสองคนต้องการใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น ความรักมักถูกมองว่าเป็นอารมณ์ที่ยั่งยืนและยาวนานกว่าความชอบ

ความชอบมักถูกอธิบายว่าเป็นความรู้สึกที่ชื่นชอบหรือชื่นชมอีกคนหนึ่ง ความชอบมักเกี่ยวข้องกับความรู้สึกดึงดูดใจทางกายภาพหรือความสนุกสนานในการอยู่ใกล้อีกคนหนึ่ง ความชอบมักเป็นแรงจูงใจให้ทำสิ่งดีๆ ให้กับอีกคนหนึ่ง แต่มักไม่ได้ทำให้คนสองคนต้องการใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น ความชอบมักถูกมองว่าเป็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปรได้มากกว่าความรัก

ความรัก คือสิ่งที่โลกนี้ได้มอบให้แก่มนุษย์ หากขาดความรัก ก็คงเหมือนดอกไม้ที่ไม่ได้รดน้ำ เพราะฉะนั้น มามอบความรักและความหวังดีให้กับคนรอบข้างกันดีกว่าค่ะ 

อ้างอิงที่มา: Sanook

ไอเดียเพิ่มเติม

การเงิน

>> หาหนังสือดีๆสักเล่มอ่านเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

เพราะเรา อยากเห็นคนไทย มีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น 

เว็ปไซต์ขายไอเดีย รวมบทความการเงินเข้าใจง่าย ที่จะทำให้คุณก้าวหน้าและใช้เงินได้ฉลาดขึ้น