ขายไอเดีย ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ภายในองค์กรเท่านั้น ทางขายไอเดียไม่ได้แบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่น หรือองค์กรใดๆ หากไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน อย่างไรก็ตาม ขายไอเดีย อาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อปรับปรุงบริการโดยรวมของขายไอเดียค่ะ

ทางเว็ปไซต์ขายไอเดีย อาจมีการใช้ระบบ Cookies เพื่อวิเคราะห์กิจกรรม ของผู้ใช้บริการและจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วย Google Analytics

ข้อมูลที่ทุกท่านติดต่อ เว็ปไซต์ขายไอเดีย เข้ามา จะถูกเก็บไว้เพื่อบริการท่าน โดยจะไม่ถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์การตลาด

เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

การเข้าใช้เว็ปไซต์ขายไอเดีย ให้ถือว่าตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป รวมทั้งนโยบายการเป็นส่วนตัว privacy-policy