เศรษฐกิจพอเพียง แบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริง ชีวิตมีความสุขในแบบคุณ

เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง
ขายไอเดียคือเพื่อนคู่คิดให้ชีวิตมีไอเดียและเติบโตไปด้วยกัน  Work,Life, Investments.

ใครที่รู้สึกว่า ชีวิตนี้ยังขาดความสุขที่แท้จริงอยู่ ไอเดียขอแนะนำให้นำแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ไปใช้ค่ะ รับรองว่าคุณจะมีความสุขและมีชีวิตในแบบที่คุณต้องการจริงๆ 

เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนมีวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆด้วยซ้ำ

และเมื่อภายหลังได้ทรง เน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เราทุกคนรอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน 

และในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้ 

1 ความพอประมาณ 

หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

2 ความมีเหตุผล 

หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ 

3 ภูมิคุ้มกัน 

หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

เศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง

ประการที่สำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

1. พอมีพอกิน 

ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือน เหลือจึงขายไป

2. พออยู่พอใช้ 

ทำให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ (ใช้จุลินทรีย์ผสมน้ำถูพื้นบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ำยาเคมี) รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่ารักษาพยาบาล)

3. พออกพอใจ 

เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุ ปัญญาจะไม่เกิด

“เศรษฐกิจพอเพียง” สำเร็จได้ด้วย “ความพอดีของตนเอง”

บทสรุป 

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่คนเราไม่รู้จักพอ อยากได้อยากมีตลอดเวลา ทำให้ชีวิตขาดความสุข หันมาใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างจริงๆจังๆ และสิ่งที่จำเป็นจริงๆกันดีกว่าค่ะ เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของคุณเอง 

คุณไม่จำเป็นต้องทำไร่ทำสวน หรือใช้ชีวิตที่ประหยัดสุดๆ เพราะความพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ความพอเพียงคือ อยู่กับความต้องการพื้นฐานอยู่บนความจริงและความจำเป็นของการดำเนินชีวิต ที่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง โดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร เพื่อชีวิตที่คุณต้องการ

สนใจต้องการเรียนรู้เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเมื่อวานกดติดตามช่องทางอื่นๆของขายไอเดียได้เลยค่ะ 

จะได้ไม่พลาดสาระดีๆ ที่ไอเดียจะนำมาเสริฟคุณในทุกๆวัน 

สนใจเข้าร่วมกลุ่ม ไอเดียแนะนำการหาเงินออนไลน์ ที่คุณควรรู้  >>คลิก

====================

ติดตามขายไอเดียได้ที่ Twitter >>คลิก

ติดตามขายไอเดียได้ที่ Facebook Page  >>คลิก

ติดตามช่องขายไอเดียพอดแคสต์ >> Podcast คลิก

ขายไอเดีย แหล่งรวมไอเดียคอนเทนต์ความรู้ออนไลน์ แชร์บทความนี้ให้คนที่คุณรักและหวังดีได้อ่านด้วยนะค่ะ กดแชร์ที่ปุ่มไอคอนด้านล่างนี้ได้เลย

508 Views จำนวนผู้เยี่ยมชม