เรื่องของเงินคืออะไร ทำไมสมัยนี้เราต้องรู้ ถ้าอยากร่ำรวย

ความรู้ทางการเงิน

ก่อนอื่นเราต้องแยกคำสองคำนี้ออกจากกันก่อนนะค่ะ คำแรกคือ “การเงิน” กับคำที่สองคือ “เรื่องเงิน” โดยบทความนี้ ไอเดียจะพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักกับสองคำนี้ว่าจริงๆแล้ว ต่างกันอย่างไรค่ะ 

การเงิน คือ

การเงิน คือ การศึกษาเกี่ยวกับเงิน และการตัดสินใจทางการเงินให้เกิดการหมุนเวียน โดยที่เน้นไปที่การจัดสรรด้านการเงินอย่างเป็นระบบโดยสถาบันทางการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ การเงินสาธารณะ การเงินส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ

เรื่องเงิน คือ 

เรื่องเงิน คือ การวางแผนการเงิน เครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็กเพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงินไว้ก่อน 

เมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็จำเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม เมื่อมีครอบครัวก็จำเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัว 

ทำให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความสำคัญมากขึ้น แม้กระทั่งเมื่อเกษียณอายุ ก็ยังต้องวางแผนการเงิน เพราะเป็นวัยที่มีรายได้ลดลง 

แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ หรืออาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจเกิดปัญหาได้

ที่นี้รู้หรือยังว่าค่ะ ว่าอะไรที่สำคัญกับเรา เรื่องของการเงิน หรือว่า เรื่องของเงิน 

อยากรวยเร็วต้องทำไง

สิ่งที่ต้องรู้ถ้าอยากร่ำรวย คือ 

ใครๆก็อยากร่ำรวยมีเงินทอง แต่จะมีสักกี่คนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางนั้น และถ้าหากว่าเพื่อนๆ เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากรวย เพื่อนๆ ก็ต้องมุ่งมั่นและตั้งใจ ทำตามเป้าหมายของตัวเองค่ะ 

ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยไม่เริ่มต้นลงมือทำนะค่ะ อยากได้อะไร อยากเป็นอะไร ต้องลงมือทำ เพื่อให้ได้ความสำเร็จและเป้าหมายนั้น อยากรวย ก็ต้องทำตามเป้าหมายความร่ำรวยของตัวเอง 

อยากรวยเท่าไร อยากรวยแบบไหน ให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หาตัวอย่างต้นแบบ ชอบใคร ก็ให้ลองศึกษาและทำตามแบบคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วค่ะ 

มันไม่มีความลับ หรือสูตรลับ สูตรเด็ด สูตรสำเร็จในการเป็นคนรวยหรอกค่ะ มันมีแต่สูตรของใครของมัน ต้องทำเอาเอง รับรองว่าเพื่อนๆ จะรวยขึ้นมาได้อย่างที่ตัวเองต้องการอย่างแน่นอนค่ะ 

หัวใจสำคัญที่จะทำให้คุณรวยขึ้นมาได้ คือ “ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเงิน”

ขั้นตอนการวางแผนการเงิน

1. ประเมินฐานะการเงิน

สิ่งที่สะท้อนฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบุคคลไม่ใช่ สินทรัพย์ที่มีอยู่ แต่เป็น “ความมั่งคั่งสุทธิ” 

สินทรัพย์ – หนี้สิน = ความมั่งคั่งสุทธิ

นอกจากนี้ ควรจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวัน เพื่อจะได้รู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง

รายรับ – เงินออม – รายจ่าย = เงินเหลือใช้/ เงินขาดมือ

2. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

ควรตั้งเป้าหมายและกำหนดเวลาที่จะพิชิตเป้าหมายให้ชัดเจน รวมถึงมีการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายให้สอดคล้องกับความสามารถทางการเงินในช่วงเวลานั้น ๆ 

เป้าหมายที่ดี ต้องเป็นไปตามหลัก SMART ได้แก่

Specific ควรเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความเฉพาะเจาะจงว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไร

Measurable สามารถวัดผลเป็นตัวเลขหรือตัวเงินได้ชัดเจน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ว่าใกล้ถึงเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนแล้ว

Achievable เป็นเป้าหมายที่สามารถทำสำเร็จได้ โดยรู้ว่าต้องทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

Realistic เป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

Time Bound มีกรอบเวลาที่แน่ชัด ว่าจะเริ่มเมื่อใด และต้องใช้เวลาเท่าใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยอาจแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

3. จัดทำแผนการเงิน

ควรมีการจัดทำแผนการบริหารเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เราจะใช้จ่ายเงินอย่างไร หารายได้เพิ่มเติมจากแหล่งไหน หรือนำไปลงทุนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยต้องจัดสรรระยะเวลาของแผนให้สัมพันธ์กับรายได้และภาระทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และไม่กดดันตัวเองจนเกินไป

4. ดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นและมีวินัย เพราะหากขาดการปฏิบัติที่จริงจังและต่อเนื่อง ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้

5. ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์

ควรหมั่นตรวจสอบแผนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือนว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

หากไม่ ก็ต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากตัวเรา หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน แล้วปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

อ้างอิงที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย

พี่ไอเดียขอแนะนำหนังสือ การเงิน

ที่ควรมีถ้าอยากประสบความสำเร็จทางการเงิน 

หนังสือ รู้อย่างนี้ มีเงิน 1,000,000 ตั้งนานแล้ว

สนใจเช็คราคาหนังสือได้ที่ Shopee คลิก

สนใจเช็คราคาหนังสือได้ที่ Lazada คลิก

และนี้ก็คือเรื่องของเงิน ที่โรงเรียนไม่เคยสอน แต่ชีวิตจริงเป็นคนสอนให้กับเราค่ะ อยากรวยและอยู่ดีกินดี ก็ต้องรู้จักบริหารจัดการเงินของตัวเองด้วยค่ะ

เงินของเรา เราต้องบริหารจัดการเอง อย่าให้คนอื่นมายุ่งกับเงินของเรา 

หนังสือ MONEY SUMMARY สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน 1 เล่ม

สนใจเช็คราคาหนังสือได้ที่ Shopee คลิก

สนใจเช็คราคาหนังสือได้ที่ Lazada คลิก

💡ไอเดียอื่นๆที่น่าสนใจ


แชร์บทความนี้ ให้คนที่คุณรักและหวังดี ได้อ่านด้วย ได้นะค่ะ💖

745 Views จำนวนผู้เยี่ยมชม