แจกเงิน 10,000 ดิจิทัลวอลเล็ต เปิดรับลงทะเบียน แจกเงินปลายปี

แจกเงิน 10,000 ดิจิทัลวอลเล็ต

อัปเดตเงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็ตล่าสุด คณะกรรมการฯ เคาะไตรมาส 3 เริ่มให้ประชาชน และร้านค้าลงทะเบียน ไตรมาส 4 พร้อมแจกเงิน 

สิ้นสุดการรอคอยแล้วสำหรับ โครงการดิจิทัลวอลเล็ต นโยบายเรือธงกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนของรัฐบาลเศรษฐา คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท มีมติเห็นชอบโครงการฯ โดยให้ประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 และจะมีการเริ่มใช้จ่ายภายในไตรมาสที่ 4 

 รัฐบาลจึงเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการฯ เพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้กระจายตัวไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน

ใครบ้างมีสิทธิ์รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท 

โครงการนี้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 50 ล้านคน โดยต้องมีอายุเกิน 16 ปี ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน 

ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี และมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

เงื่อนไขการใช้จ่ายดิจิทัลวอลเล็ต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.ระหว่างประชาชนกับร้านค้า 

ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) โดยต้องใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้น 

2.ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า 

ไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า ในระดับอำเภอและขนาดของร้านค้า

ทั้งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบ โดยรอบที่ 1 จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น (ตามกระทรวงพาณิชย์กำหนด) 

ตั้งแต่รอบที่ 2 ขึ้นไป จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จำกัดขนาดร้านค้า โดยสินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการฯ 

ยกเว้น สินค้าอบายมุข น้ำมัน บริการ และออนไลน์ เป็นต้น และสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติม

คุณสมบัติร้านค้าที่จะเข้าร่วมในโครงการ

ร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการฯ จะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี ดังนี้

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT)
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax: PIT) เฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร 
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT)

ทั้งนี้ ร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันที หลังประชาชนใช้จ่าย แต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่ 2 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 ผ่านแอปเป๋าตัง

อ้างอิงที่มา: ไทยรัฐ


ไอเดียอื่น ที่น่าสนใจ

=>> สูตรบริหารเงินให้รวย <<=

=>> วางแผนแบบนี้ มีเงินใช้ไปตลอด

201 Views จำนวนผู้เยี่ยมชม