โปรดระวัง! ก.ล.ต. กล่าวโทษ ผู้กระทำผิดต่อ บก.ปอศ. หลอกลงทุนผ่านสื่อออนไลน์

เตือนโดนหลอกลงทุนออนไลน์

อ้างอิง : ประชาชาติธุรกิจ

ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อผู้กระทำผิดต่อ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งกระทำผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ โทษสูงสุดจำคุก 5 ปี ปรับ 5 แสนบาท

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษต่อ นายเฉลิมเกียรติ ดีเสาวภาคย์ ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ตามที่ ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากผู้ชี้เบาะแส และต่อมาตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมพบว่า นายเฉลิมเกียรติ ดีเสาวภาคย์ มีพฤติกรรมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

โดยการให้คำแนะนำ แก่ประชาชนเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก รวมถึงกลุ่มปิดบนช่องทางเฟซบุ๊ก ซึ่งมีประชาชนทั่วไปเป็นสมาชิกจำนวนมาก โดยกระทำเป็นทางค้าปกติและได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น

การกระทำของบุคคลข้างต้น เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 90 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 289 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลดังกล่าว ต่อ บก.ปอศ. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง บก.ปอศ. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2237-7535 เพื่อให้สอบสวนและดำเนินคดีต่อไป

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีต่อไป และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในกระบวนการภายหลัง ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษแล้ว

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ ควรต้องพิจารณาให้รอบคอบ และลงทุนเฉพาะกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทำการชักชวนให้ลงทุนว่าได้รับอนุญาตให้บริการในตลาดทุนหรือไม่ ได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th ภายใต้หัวข้อ SEC Check First และหากพบเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 หรือช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อการตรวจสอบต่อไป

ไอเดียอื่นๆ ที่น่าสนใจ

=>> สูตรบริหารเงินให้รวย!!

=>> วางแผนแบบนี้ มีเงินใช้ไปตลอด

สนใจ เข้าร่วมเฟสบุ๊คกลุ่ม ไอเดียการหาเงินออนไลน์ >> >>คลิก

ติดตาม💸ขายไอเดียได้ที่

>> Twitter 

>> Facebook Page 

>> Instagram  ขอบคุณค่ะ 

145 Views จำนวนผู้เยี่ยมชม