ลงทุน IPO 5,000 บาท ใน 5 บริษัทนี้ วันนี้คุณจะ(รวย-จน)ขึ้นเท่าไร?

IPOคืออะไร

IPO คืออะไร

IPO คือ IPO ( Initial Public Offering ) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เป็นการเปิดขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทเอกชนสู่สาธารณชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทหาทุนเพื่อขยายกิจการ หรือเพื่อกระจายการถือครองหุ้นให้ประชาชนทั่วไป โดยนำไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ใครจะ IPO ได้บ้าง

หลัก ๆ ก็จะเป็นบรรดาบริษัทที่ประกอบกิจการอยู่แล้วหรือธุรกิจครอบครัวต่าง ๆ พวกนี้อาจใช้บริษัทที่ประกอบกิจการเองมา IPO หรือใช้บริษัท Holding ที่ถือหุ้นในบริษัทประกอบกิจการมา IPO หรือบางครั้งก็จะเห็นบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้บริษัทแม่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว Spin off ออกมา IPO ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ กลต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงจะต้องมีสภาพเป็นบริษัทมหาชน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทที่ IPO จะต้องดำเนินการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนก่อนการ IPO

อ้อ ! ตามกฎหมายปัจจุบัน บริษัท เมื่อเป็นบริษัทมหาชนแล้ว จะเปลี่ยนกลับมาเป็นบริษัทจำกัดไม่ได้แล้ว ดังนั้น ก่อนการแปรสภาพควรต้องพิจารณาดี ๆ ถึงความพร้อมเพราะจะกลับมาเป็นบริษัทจำกัดเหมือนเดิมไม่ได้อีก

ที่มา : ขายไอเดีย1

ลงทุน IPO ใน 5 บริษัทนี้ วันนี้เป็นอย่างไร(12/05/2564)

1 After You (AU)

ร้านเบเกอรี่ ที่ใครๆ ก็คุ้นเคย หากเราต้องการที่จะไปกิน บิงซู แน่นอนว่าต้องนั่งรอต่อคิวยาววมาก

บมจ.อาฟเตอร์ ยู (AU) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 165 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 4.50 บาท โดยเปิดจองซื้อหุ้นในช่วงวันที่ 14-16 ธ.ค.2558 และ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 23 ธ.ค. 2558

5,000/4.50 = 1,111 หุ้น 

1,111×10.10 = 11,221 บาท (ราคา 10.10 บาท/หุ้น ณ วันที่ 12/05/2564)

สรุปคือ หากคุณลงทุนใน IPO ของ After You ด้วยเงิน 5,000 บาท

วันนี้คุณจะมีเงินในพอร์ตหุ้น เท่ากับ 11,221 บาท

11,221-5000= 6,221 บาท กำไรโดยประมาณคะ 

2 Kerry Express (KEX) เคอรรี่เอ็กเพรส

โดย เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เป็นบริษัทที่มีแบรนด์แข็งแกร่งเป็นที่รู้จักของประชาชนในวงกว้าง ขณะเดียวกันยังเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนรายแรกที่ดำเนินธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยมากว่า 14 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้ เข้าใจธุรกิจและความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี รวมถึงมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากจำนวนจุดให้บริการที่ครอบคลุมทุกจังหวัด สามารถจัดส่งสินค้าทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย IPO 28 บาท

5,000/28= 178 หุ้น

40.25×178 = 7,164 บาท (ราคา 40.25 บาท/หุ้น ราคา ณ วันที่ 12/05/2564)

สรุปคือ หากคุณลงทุนใน IPO ของ KEX ด้วยเงิน 5,000 บาท

วันนี้คุณจะมีเงินในพอร์ตหุ้น เท่ากับ 7,164 บาท

7,164-5000= 2,164 บาท กำไรโดยประมาณคะ 

3 บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล (KISS)

เป็นผู้พัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้ามี 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 แบรนด์หลัก ได้แก่ Rojukiss, PhDerma, Best Korea, Wonder Herb และ Sis2Sis จัดจำหน่ายในประเทศไทยและอินโดนีเซีย ปี 62 มียอดขายสูงสุดอันดับ 5 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า จะเริ่มซื้อขายวันแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค IPO 18 บาท

5,000/18 = 277 หุ้น

14.20×277 = 3,933 บาท (ราคา 14.20 บาท/หุ้น ราคา ณ วันที่ 12/05/2564)

สรุปคือ หากคุณลงทุนใน IPO ของ KISS ด้วยเงิน 5,000 บาท

วันนี้คุณจะมีเงินในพอร์ตหุ้น เท่ากับ 3,933 บาท

3,933-5,000= -1,067 บาท ขาดทุนโดยประมาณคะ 

4  บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)

OR เป็นผู้นำธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon ที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทยกว่า 3,100 สาขา และยังเป็นแบรนด์ร้านกาแฟที่มีจำนวนสาขามากเป็นอันดับ 6 ของโลก รวมถึงได้รับสิทธิอนุญาตแต่ผู้เดียวในประเทศไทยในการดำเนินธุรกิจร้านค้าภายใต้แบรนด์ Texas Chicken และได้รับสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์ของธุรกิจอาหารแบรนด์ “ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ” รวมทั้งยังมีพันธมิตรธุรกิจทั้งแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ไทยชั้นนำอีกมากมาย IPO 18 บาท

5,000/18 = 277 หุ้น

28.50×277 = 7,756 บาท (ราคา 28.50 บาท/หุ้น ราคา ณ วันที่ 12/05/2564) 

สรุปคือ หากคุณลงทุนใน IPO ของ OR ด้วยเงิน 5,000 บาท

วันนี้คุณจะมีเงินในพอร์ตหุ้น เท่ากับ 7,756 บาท

7,756-5,000= 2,756 บาท กำไรโดยประมาณคะ 

5 TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

เงินติดล้อ ที่เรารู้จักกันในธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแบบครบวงจร (รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถไถ และรถแทรกเตอร์) สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และบริการนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เงินติดล้อ” ซึ่งเป็น Non-bank ที่ ธปท. กำกับดูแล IPO 36.50 บาท

5,000/36.50 = 136 หุ้น

40.25×136 = 5,474 บาท (ราคา 40.25 บาท/หุ้น ราคา ณ วันที่ 12/05/2564)

สรุปคือ หากคุณลงทุนใน IPO ของTIDLOR ด้วยเงิน 5,000 บาท

วันนี้คุณจะมีเงินในพอร์ตหุ้น เท่ากับ 5,474 บาท

5,474-5,000= 474 บาท กำไรโดยประมาณคะ 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับตัวเลข กำไร และ ขาดทุน จากการลงทุน ใน IPO ของ 5 บริษัทที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้ สำหรับใครที่ลงทุนไปแล้วคงมีกำไรจากการซื้อขายที่ผ่านมาเป็นอย่างแน่นอนใช่ไหมคะ ยังไงขายไอเดียก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนในทุกประเภท ทุกบริษัทคะ

**การลุงทุนมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนคะ 

ที่มา ขายไอเดีย1 ขายไอเดีย 2 ขายไอเดีย 3 

อ่านอะไรต่อดี

1 ทำไมต้องลงทุนบิทคอยน์

2 10 เหตุผลที่ต้องลงทุนคอนโด

3 งานออนไลน์ ลงทุนน้อย

4 วิธีหาเงินด้วยบิทคอยน์

ติดตามขายไอเดียได้ที่ Facebook Page  >>คลิก

ติดตามช่องขายไอเดียพอดแคสต์ >> Podcast คลิก

ขายไอเดีย แหล่งรวมไอเดียคอนเทนต์ความรู้ออนไลน์ แชร์บทความนี้ให้คนที่คุณรักและหวังดีได้อ่านด้วยนะค่ะ กดแชร์ที่ปุ่มไอคอนด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

4,115 Views จำนวนผู้เยี่ยมชม