แนะนำ15 วิธี ที่คนรวยสอนลูกๆ ของพวกเขา

15 วิธี ที่คนรวยสอนลูก

นี้เป็นวิธีที่คนรวยในระดับสากล สอนลูกๆของพวกเขาค่ะ ซึ่งก็ใช่ว่าคนรวยทั่งหมดจะสอนลูกๆของพวกเขาแบบนี้นะค่ะ แต่อย่างน้อยเราก็ได้แนวคิด และแนวทางที่คนรวยเขาสอนลูกของเขาแบบไหน เนื้อหาวันนี้ไอเดียได้นำมาจากช่อง Alux.com ค่ะ 

15 วิธีที่คนรวยสอนลูกๆ ของพวกเขา 

1.ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้

คนรวยให้ความสนใจในการเรื่องของการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะให้ลูกๆของพวกเขาสามารถใช้ชีวิตในโลกของความจริง นอกโรงเรียนได้

2.การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ 

คนรวนจะสอนให้ลูกของเรา เน้นการให้ลงมือทำ มากกว่าแค่การนั่งอ่านหนังสือ เป็นนกแก้วนกขุนทอง

3.เน้นประสบการณ์ มากกว่าเกรดเฉลี่ยที่ได้จากการเรียน

คนรวยจะไม่สนใจเรื่องของเกรดเฉลี่ยของลูกๆ เพราะมันแทบจะไม่มีผลอะไรกับสิ่งที่จะบอกว่าลูกของเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ คนรวยไม่กดดันลูกๆของพวกเขา ด้วยผลการเรียน แต่จะเน้นการให้สร้างประสบการณ์

4.ไม่เน้นหลักสูตรที่ตายตัว

คนรวยจะเปิดโอกาสให้ลูกๆของพวกเขาเลือกในสิ่งที่ชอบ และต้องการจะเป็นเพราะพวกเขารู้ดีว่า สุดท้ายแล้ว เราก็ต่างมีชีวิตอยู่เพื่อความสุขและความต้องการของตัวเองไม่ใช่ความต้องการของพ่อแม่

5.จะใช้เวลาช่วงสั้นๆในการเรียน ช่วงเวลาพักจะนานกว่า

คนรวยไม่เน้นให้ลูกๆเรียนหนัก หรือว่าเรียนอย่างบ้าครั้ง แต่จะให้พวกเขาเรียนในสิ่งที่พวกเขาสนใจ ทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกในช่วงเวลาปิดภาคเรียน มากกว่าการเรียนแบบท่องจำอ่านแต่ตำรา 

6.ส่งเสริมความอยากรู้ ให้เด็กๆมีความคิดอย่างอิสระ

คนรวยจะไม่จำกัดกรอบความคิดของลูกๆ แต่จะเปิดโอกาสให้พวกเขามีความคิดอย่างอิสระ และสามารถพูดความคิดเห็นของตัวเองได้ อย่างเป็นอิสระ 

7.ความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ 

เด็กสามารถโตแย้งได้ แสดงความคิดเห็นได้ โดยไม่บังคับว่าคิดแบบนี้ถูกหรือผิด แต่ให้อธิบายให้เขาเข้าใจถึงเหตุและผล ที่ส่งผลต่อความคิดและการกระทำแบบนี้ 

8.การทำงานเป็นทีม

คนรวยสอนให้ลูกๆรู้จักทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทำงานเป็นทีมผลงานยอมออกมาดีกว่าทำคนเดียว 

9.การจัดการความเสี่ยง

คนรวยสอนให้ลูกๆมองโลกในแง่ร้ายในบ้างครั้ง เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบเสมอไป 

10.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

โรงเรียนทั่วไปอาจจะสอนให้เด็กเอาแต่ท่องจำ โดยไม่ใช่ความคิดหรือวิจารณญาณของตัวเอง แต่คนรวยจะสอนให้ลูกๆของพวกเขา ใช้วิจารณญาณของตัวเองในการคิดและเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น มากกว่าท่องจำ 

11.การตัดสินใจ

คนรวย เปิดโอกาสให้ลูกๆของพวกเขา ในตัดสินใจและเลือกเอง ว่าต้องการอะไร โดยที่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นเหมือนกับพ่อแม่ แต่ขอให้สามารถรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

12.การทดลอง

การที่จะทำให้เด็กๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ต้องให้เขารู้จักทดลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง และให้เขาเรียนรู้ถึงสิ่งที่ทำลงไป จากการทดลองทำหลายๆสิ่ง ที่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร มันก็คือการทดลอง

13.พวกเขาลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง

คนรวยสอนให้ลูกๆ ทำอะไรด้วยตัวเอง ไม่ได้สปอยอยู่ตลอดเวลา เช่นอยากได้อะไรก็ให้ทำหรือหาด้วยตัวเอง เพื่อให้รู้ว่าต้องลงมือทำถึงจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ 

14.เรียนรู้ความเป็นสากล

คนรวยจะสอนให้ลูกๆของพวกเขามีความเป็นสากล ให้เรียนภาษาต่างประเทศ หรือให้เรียนมากกว่าสองภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น ให้เรียนรู้วัฒนธรรมของชนชาติอื่นๆ เพื่อเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละชนชาติ เมื่อคุณเข้าใจคน ก็จะเข้าใจการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น

15.การศึกษาไม่ใช่แค่สำหรับคนรวย

ถ้าคุณอยากให้ลูกของคุณ มีชีวิตที่ดี การศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ ยังไงการศึกษาก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เด็กๆมีพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้และทักษะ ในการอยู่รวมกันในสังคม มีความเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

และนี้ก็เป็น 15 วิธีที่คนรวยสอนลูกๆของพวกเขาค่ะ ที่เราเองก็สามารถสอนลูกๆของเราทำเรียนรู้และนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้ได้เหมือนกันค่ะ ไม่ว่าจะรวยหรือจน การศึกษายังไงก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในการดำรงชีวิตค่ะ 

828 Views จำนวนผู้เยี่ยมชม