New Normal คืออะไร

คงเป็นคำใหม่ฮิตติดปาก สำหรับบ้านเราไปแล้ว และทุกธุรกิจก็ต้องปรับใช้ เราเองก็ต้องปรับใช้กับคำนี้เช่นกัน Lifestyle New Normal มีอะไรไปดูกัน

อ่านต่อ