mark cubanไม่แนะนำให้ใช้บัตรเครดิต

นักธุรกิจชาวอเมริกันอย่างคุณ Mark Cuban ออกมาแนะนำว่า ถ้าคุณอยากรวยต้องเลิกใช้บัตรเครดิต เพราะอะไร

อ่านต่อ