KaiIdea

ความรู้การเงิน และ การลงทุน ที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อคนไทย.

Kaiidea การเงินเข้าใจง่าย

ที่จะทำให้คุณเติบโตและใช้เงินให้ฉลาดขึ้น

อาชีพเสริม

Money|เรื่องเงินสำคัญ!