TDX ผนึก RealX, Token X

TDX จับมือ RealX, Token X พัฒนาการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

217 Views จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขายไอเดีย คือ แหล่งรวมไอเดีย การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล การทำงาน และการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จที่คุณต้องการ Work, Life, Investments.

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โทเคนต่างๆ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุน และวันนี้บ้านเราก็เปิดกว้างเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น มีผู้ให้บริการในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

วันนี้ ไอเดียมีข่าวมาบอกเกี่ยวกับ TDX ได้จับมือกับ RealX, Token X ระดมทุนเพื่อสร้างและพัฒนาการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 

Token โทเคนคืออะไร

โทเคน (Token) คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อแสดงสิทธิในการร่วมลงทุน หรือสิทธิอื่นๆ ที่ได้ทำการตกลงกับผู้ออกโทเคน โดยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เพราะเป็นหน่วยในโลกอินเทอร์เน็ต และมีระบบจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งระบบนั้นถูกเรียกว่า บล็อกเชน (Blockchain) ทั้งนี้โทเคนถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

1 Utility Token

เหรียญโทเคน ที่เอาไว้ใช้แลกกับการบริการ หรือใช้งานในระบบนั้นๆ

2 Security Token

เปรียบเสมือนหุ้นหรือหลักทรัพย์ ผ่านการกำกับดูแลองค์กรของรัฐ เช่น  SiriHub Token โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกในประเทศไทย ซึ่งได้รับการดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น ทั้งนี้  Security Token ถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทย่อยคือ 

  • Equity Token (Token ที่แทนความเป็นเจ้าของบริษัท)
  • Debt Token (แทนหนี้หรือคำสัญญา ตามที่ตกลง)
  • Hybrid Token (แทนความเป็นเจ้าของบริษัทและเจ้าหนี้)
  • Asset Based Token (แทนทรัพย์สิน เช่น อสังหาริมทรัพย์)

TDX จับมือ RealX, Token X 

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) เดินหน้าสนับสนุนการระดมทุนผ่านการออกโทเคนดิจิทัล ตามแผนกลยุทธ์ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการและผู้ลงทุน จับมือ RealX และ Token X นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบ Fractionalized Digital Asset 

เพื่อให้ผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ง่ายขึ้น และตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่ คาดว่าจะสามารถเปิดให้ซื้อขายโทเคนดิจิทัลตัวแรกในปีนี้

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDX) ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เริ่มประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทโทเคนดิจิทัล (Digital Asset Exchange) 

เมื่อเดือนกันยายน 2565 โดยในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีความท้าทายในการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลหลายประการ ล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) รวมทั้งออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ Digital Asset Exchange ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

จากพัฒนาการดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสนใจระดมทุนผ่านช่องทางการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเพิ่มมากขึ้น TDX จึงมุ่งเดินหน้าสนับสนุนการระดมทุนผ่านการออกโทเคนดิจิทัล ตามแผนกลยุทธ์ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการและผู้ลงทุน โดยเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดที่พร้อมเชื่อมต่อกับ ICO Portal และ Market Participant ที่เกี่ยวข้อง 

ล่าสุด ได้ร่วมกับ บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (RealX) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน และ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการนำโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายใน TDX ซึ่งเป็นตลาดรองของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของนวัตกรรมการลงทุนในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ด้วยการพัฒนาโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนจากการนำกระแสรายรับที่เกิดจากสินทรัพย์อ้างอิง (Asset-Backed) มา tokenize และสามารถซื้อขายได้ในหน่วยย่อย ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้ง่ายขึ้น 

ทั้งนี้ คาดว่า TDX จะสามารถเปิดให้บริการซื้อขายโทเคนดิจิทัลตัวแรกภายในปี 2566 นี้ โดย TDX พร้อมเปิดรับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้ง ICO Portal และ Digital Asset Broker เข้ามาเชื่อมต่อ เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล มุ่งสู่การเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรตอบโจทย์ความต้องการลงทุนยุคใหม่

ดร. วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” กล่าวว่า “โทเคนดิจิทัล” เป็นนวัตกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่ โดยเฉพาะกับผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์หรือคุ้นเคยกับการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) 

ขณะที่การออกโทเคนดิจิทัลนั้นเป็นการนำสินทรัพย์มาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัล (tokenization) เพื่อแบ่งเป็นหน่วยลงทุนขนาดเล็ก จึงเพิ่มโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ได้โดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ล่าสุด RealX ได้ร่วมกับ TokenX ในการออกและเตรียมเสนอขายโทเคนดิจิทัล “เรียลเอ็กซ์” โดยนำคอนโดมิเนียมหรู

ใจกลางเมือง 3 โครงการ จากกลุ่มบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นสินทรัพย์อ้างอิง (Condo-Backed Token) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และได้ร่วมกับ TDX ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโทเคนดิจิทัล “เรียลเอ็กซ์” เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองเพื่อเพิ่มช่องทางในการซื้อขายเปลี่ยนมือของผู้ลงทุนและเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในโทเคนดิจิทัล

นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด หรือ Token X บริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า TokenX เล็งเห็นถึงความสำคัญของโทเคนดิจิทัล 

ซึ่งเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในโลกแห่งการลงทุนยุคใหม่มากขึ้น จึงมุ่งมั่นเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการนำสินทรัพย์มาระดมทุนผ่านการออกโทเคนดิจิทัล พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับผู้ลงทุนที่ต้องการเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ทำหน้าที่กลั่นกรองโทเคนดิจิทัล 

รวมถึงสนับสนุนการนำโทเคนดิจิทัลเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มช่องทางในการซื้อขายเปลี่ยนมือของผู้ลงทุน ล่าสุด TokenX ได้ร่วมกับ บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน เตรียมเสนอขายโทเคนดิจิทัล “เรียลเอ็กซ์” แก่ผู้ลงทุน

จากข้อมูลข้างต้น ทำให้ไอเดียเห็นว่า บ้านเราให้ความสนใจกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและต้องการมีโทเคนใช้งาน ใครที่สนใจก็ลองศึกษาเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนทางเลือกใหม่ในยุคปัจจุบันที่คุณไม่ควรพลาด

*การลงทุนมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน

bitkubสมัคร

สนใจเรียนรู้เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเมื่อวานกดติดตามช่องทางอื่นๆของขายไอเดียได้เลยค่ะ 

จะได้ไม่พลาดสาระดีๆ ที่ขายไอเดียจะนำมาเสริฟคุณในทุกๆวัน 

สนใจเข้าร่วมกลุ่ม ไอเดียแนะนำการหาเงินออนไลน์ ที่คุณควรรู้  >>คลิก

====================

ติดตามขายไอเดียได้ที่ Twitter >>คลิก

ติดตามขายไอเดียได้ที่ Facebook Page  >>คลิก

ติดตามช่องขายไอเดียพอดแคสต์ >> Podcast คลิก

ขายไอเดีย แหล่งรวมไอเดียคอนเทนต์ความรู้ออนไลน์ แชร์บทความนี้ให้คนที่คุณรักและหวังดีได้อ่านด้วยนะค่ะ กดแชร์ที่ปุ่มไอคอนด้านล่างนี้ได้เลย