อัพเดทข่าวสาร มาตรการช่วยเหลือ จากสถาบันการเงิน พักหนี้โควิด

สถานการณ์ ไวรัสโควิด 19 ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ตกงานขาดรายได้ รัฐบาลและสถาบันการเงินจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือประชาชน มาอัพเดทข่าวสารได้ที่นี้จะได้ไม่พลาด

Close

News+Update